Architektura 21szego wieku : Raport Arupu zaprezentowany podczas szczytu miast C40

(Amsterdam) Grupa ds.
Klimatu w C40 (C40) opublikowała 7 czerwca przełomowe informacje podkreślające kluczową rolę miast w walce ze zmianą klimatu.
Uzupełniające raporty zostały opublikowane w związku z Szczytem Miast C40, który odbył się w tym roku w Sao Paulo w Brazylii (31 maja – 2 czerwca).
Przedstawiciele głównych miast C40 biorą udział w wydarzeniu z delegatami z miast stowarzyszonych z globalną grupą klimatyczną oraz z licznymi międzynarodowymi ekspertami w celu omówienia strategii budowy przyszłości niskowęglowej.
Grupa ds.
Klimatu dla miast w C40 publikuje dwa uzupełniające się raporty, które mają pomóc zminimalizować wpływ złej pogody i przystosować się do zmian klimatu.
Arup produkuje jeden z raportów, który szczegółowo opisuje, w jaki sposób miasta już walczą ze zmianą klimatu i podkreśla możliwości działania.
Grupa ds.
Przywództwa w klimacie miast C40 (C40) jest organizacją dużych i zaangażowanych miast z całego świata, zaangażowanych we wdrażanie znaczących i zrównoważonych polityk związanych z klimatem na poziomie lokalnym, które pomogą rozwiązać globalne problemy związane ze zmianą klimatu.
Obecnym przewodniczącym jest burmistrz Nowego Jorku, Michael R.
Bloomberg.
Najważniejsze opublikowane raporty:.
Miasta CDP 2011: Globalny raport o miastach C40.
współtworzone przez Carbon Disclosure Project (CDP) i C40, oraz; .
Akcja klimatyczna w Megacities: C40 Cities Baseline and Opportunities.
przez Arup i C40.
Raporty oznaczają, że po raz pierwszy miasta mają publiczne ujawnianie i analizę danych dotyczących emisji gazów cieplarnianych we Wspólnocie (GHG), tworząc standardową linię bazową pomiarów.
Raport Arup przedstawia następnie zakres działań, które miasta C40 już podejmują w zakresie łagodzenia i adaptacji, a także określają możliwości dalszego postępu.
Dyrektor Arup, Mark Watts, powiedział: Ten raport pokazuje, że miasta są naprawdę ważne, jeśli chodzi o podejmowanie działań w sprawie zmian klimatycznych.
Burmistrzowie mają rzeczywiste moce we właściwych miejscach, a raport dokumentuje, w jaki sposób 40 czołowych burmistrzów świata wykorzystuje te dźwignie, aby zmniejszyć emisję dwutlenku węgla.
Jest tu mnóstwo informacji ilościowych o tym, co działa, w jaki sposób zostało dostarczone, oraz o możliwościach udanego działania na całym świecie, aby pomóc nam wszystkim w dążeniu do przyszłości o niskiej emisji dwutlenku węgla.
Rohit T.
Aggarwala, specjalny doradca przewodniczącego, C40 Cities Climate Leadership Group, dodał: Najlepsze dane naukowe mówią nam, że minęło już sporo czasu, aby sprostać temu wyzwaniu, a najlepsze dane demograficzne mówią nam, że miasta muszą przewodzić .
Raporty CDP Cities 2011 i Climate Action in Megacities dostarczają solidnych danych, które pokazują, że miasta C40 przewodzą.
w zgłaszaniu emisji, opracowywaniu planów działań na rzecz klimatu, a przede wszystkim w podejmowaniu działań.
Raporty te będą informować o strategicznym kierunku programów i inicjatyw C40; pomóc w budowaniu sieci miast o podobnych profilach i programach; i pomóc urzędnikom miejskim C40 w podjęciu decyzji o tym, jakie działania należy uszeregować.
Raporty te również wyznaczają linię podstawową, aby w przyszłości dowiedzieliśmy się, o ile więcej zrobiły miasta C40.
Miasta C40 objęte badaniem Arup reprezentują 10,6 biliona dolarów działalności gospodarczej w parytecie siły nabywczej i 297 milionów mieszkańców.
Kluczowe wnioski raportu Arup wskazują, że:.
C40 Miasta podejmują już znaczące działania na rzecz klimatu, a burmistrzowie obecnie nadzorują 4 734 działania związane ze zmianą klimatu, a 1,465 jest rozważanych.
.
Burmistrzowie C40 mają największe możliwości podejmowania działań w obszarach obejmujących zapotrzebowanie na energię w budynkach, transport i gospodarowanie odpadami.
.
Wśród popularnych działań podejmowanych dotychczas przez miasta C40 jest poprawa infrastruktury rowerowej; wprowadzenie systemów szybkiego tranzytu autobusowego; oraz zmniejszenie zapotrzebowania na energię w budynkach poprzez promowanie energooszczędnych żarówek.
[więcej w: olx morąg, sanpol poznań, wiązania cegieł ]

Powiązane tematy z artykułem: olx morąg sanpol poznań wiązania cegieł