Architektura i nowoczesne budownictwo – zHome / David Vandervort Architects

ZHome jest położone na Wyżynie Issaquah, na wschód od Seattle, i planowane jest jako dziesięcioelementowa, zeroenergetyczna sieć energetyczna o zerowej emisji węgla.
0,4-hektarowej stronie jest częścią większej działki znajduje się przy wejściu do dzielnicy Highlands.
Większa paczka została zaplanowana jako wspólny projekt obejmujący stronę zHome wraz z projektem mieszanym, który jest tworzony przez YWCA.
Stworzono ambitny zestaw benchmarków projektów, obejmujących cele energetyczne, a także zużycie wody, materiałów, wykorzystanie terenu, ograniczenia wielkości jednostek i docelowe ceny sprzedaży.
Techniczny Komitet Doradczy został utworzony przez miasto Issaquah, partnera projektu, który pomógłby właścicielowi i zespołowi projektowemu podczas procesu projektowania.
rendering Nasze rozwiązanie projektowe dla zHome polega na podniesieniu roli wspólnych przestrzeni poprzez zorientowanie wszystkich jednostek wokół wspólnego dziedzińca.
Ten wychodzący na południe dziedziniec tworzy połączenia z High Street na południu, placem YWCA na zachodzie i 9 miejscem na wschód.
Pokłady i porty na każdym mieszkaniu tworzą modulujące przestrzenie pomiędzy jednostkami i dziedzińcem.
Funkcjonują one jako przedłużenia pierwotnych pomieszczeń mieszkalnych i są wyposażone w urządzenia zasłaniające do kontroli słońca i prywatności.
Pojazdy silnikowe są relegowane do woonerf dostęp po północnej stronie witryny.
szkic Choć stworzenie projektu zerowego netto jest bardzo ekscytującym celem, to mamy nadzieję, że projekt zHome zrealizuje ten cel, tworząc środowisko, w którym zasoby społeczności i indywidualne potrzeby są dokładnie zrównoważone.
Projekt jest obecnie w trakcie budowy, a jego ukończenie planowane jest na lato 2011 roku.
Plan zagospodarowania przestrzennego Architekt: David Vandervort Architekci Lokalizacja: Issaquah, Washington, USA Obszar projektu: 13 162 m2 Budowniczy: Howland Homes Architekt krajobrazu: Darwin Webb Landscape Architekci użytkowanie wody stos wentylacji mierzy elewację
[przypisy: filiżanka do espresso, bims poznań, filar inowrocław ]

Powiązane tematy z artykułem: bims poznań filar inowrocław filiżanka do espresso