Asfalteny sa to twarde, nie topliwe substancje, nierozpuszczalne w benzenie

Asfalteny są to twarde, nie topliwe substancje, nierozpuszczalne w benzenie, lecz rozpuszczalne w dwusiarczku węgla i czterochlorku węgla; można je wytrącić w postaci proszku ciemnobrązowego lub czarnego koloru, z roztworów asfaltu w benzenie po zadaniu eterem naftowym. Proszek ten podczas ogrzewania rozkłada się i dymi, tworząc zwarty i twardy koks. Najnowsze badania wykazały, że asfalteny powstają z żywic asfaltowych wskutek ich polimeryzacji pod wpływem działania wysokiej temperatury. Oprócz tych zasadniczych trzech grup składników asfaltów mogą być ponadto wydzielone inne składniki. 4. Kwasy asfaltogenowe i ich bezwodniki, których zawartość wpływa dodatnio i warunkuje dobrą przyczepność (adhezję) błonki bitumicznej do powierzchni kruszywa, lub włókien organicznych. [podobne: wiązania cegieł w murze, wiązania cegieł, olx piaseczno ]

Powiązane tematy z artykułem: olx piaseczno wiązania cegieł wiązania cegieł w murze