Asfalty przedstawiaja pod wzgledem fizykochemicznym uklad koloidalny

Asfalty przedstawiają pod względem fizykochemicznym układ koloidalny, w którym: 1) fazę rozpraszającą (środowisko rozpraszające) stanowi olej o wysokiej lepkości (wiskozie) składający się z węglowodorów alifatycznych i aromatycznych; 2) fazę rozproszoną stanowią: a) asfalteny – ultramikroskopowe cząstki węgla otoczone związkami wysokomolekularnymi węglowodorów cyklicznych, b) żywice asfaltowe, c) karbony – substancje o dużej zawartości węgla z nieznaczną zawartością węglowodorów, kruche i łamliwe. Właściwości asfaltów zależą przede wszystkim od koncentracji fazy rozproszonej i jej rozdrobnienia, jak również ad charakteru środowiska rozpraszającego. Wzajemny stosunek tych dwóch elementów oraz specyficzne właściwości poszczególnych składników decydują o cechach asfaltów, ich konsystencji (stałej, półstałej, lub ciekłej), plastyczności, elastyczności i właściwościach wiążących, zachowaniu się przy ogrzewaniu lub chłodzeniu, a także o odporności na działanie czynników atmosferycznych. [patrz też: firany gotowe allegro, żółtodzioby cda, olx zwoleń ]

Powiązane tematy z artykułem: firany gotowe allegro olx zwoleń żółtodzioby cda