Biorac pod uwage przekrój pionowy, najwyzsze temperatury obserwuje sie na powierzchni stopionego szkla, natomiast odpowiednio nizsze w kierunku dna wanny

Biorąc pod uwagę przekrój pionowy, najwyższe temperatury obserwuje się na powierzchni stopionego szkła, natomiast odpowiednio niższe w kierunku dna wanny. W przekroju poziomym najwyższe temperatury mają miejsce przy palnikach, tj. w częściach pieca, w których następuje stapianie wsadu, natomiast niższe w kierunku przepływu stopu. Z uwagi na wysokie temperatury panujące w wannach, do ich wykładania stosuje się bloki ogniotrwałe o wymiarach do 300X600X1000 mm i cięższe ponad 300 kG, odpowiednio wysoko wypalone dla zapobieżenia ich wtórnej skurczliwości w czasie pracy, a tym samym tworzeniu się szerokich spoin, ułatwiających wnikanie stopionego szkła i zżeranie bloków na większej powierzchni. Wysoka temperatura wypalania bloków zapewnia ponadto wyższą temperaturę ich mięknięcia. Za główną przyczynę niszczenia bloków wannowych należy uznać zżeranie przez ciekłe szkło, przy czym korodujący wpływ takiej ciekłej masy ma tworzywo ogniotrwałe zależy przede wszystkim od składu chemicznego szkła i jego temperatury topnienia, a także od składu chemicznego i własności fizycznych wykładziny ogniotrwałej. Jak wiadomo na granicy zetknięcia omawianych dwóch materiałów szkło działa jak topnik, niemniej powoduje jednocześnie tworzenie się w stykającej się z nim warstwie dużych ilości mulitu. Ten obniża agresywne oddziaływanie stopu, gdyż tzw. masy szkliste znajdujące się wśród dużej ilości mulitu wolniej mieszają się z wnikającym szkłem stopionym. Minerał mulit, bardzo odporny na działania chemiczne, ulega jednak również stopniowemu niszczeniu przez stopioną masę, a wzbogacając się w Ah03 przechodzi częściowo w korund i z kolei w inne minerały. [podobne: allegro zasłony, wiązania cegieł w murze, filiżanka do espresso ]

Powiązane tematy z artykułem: allegro zasłony filiżanka do espresso wiązania cegieł w murze