Cegly przewiazane z soba we wlasciwy sposób

Cegły przewiązane z sobą we właściwy sposób są jakby zmuszone do wzajemnej współpracy, tworząc jedną konstrukcyjną całość. Jeżeli będziemy układali na sucho, bez żadnej zaprawy, dwa filarki z cegły, jeden bez przewiązania poszczególnych cegieł, a drugi z przewiązaniem, to przekonamy się, że w miarę wzrostu wysokości filaru w pierwszym nastąpi rozdzielenie się filaru na dwie części odchylające się od siebie, natomiast drugi filar utrzyma się jako jedna całość konstrukcyjna. Filar pierwszy wskutek odchylania się obu części dość szybko się wywróci, podczas gdy drugi filar zachowa swą stateczność nawet przy znacznie większej wysokości. Właściwe przewiązanie cegieł w poszczególnych warstwach muru pozwala również rozłożyć działające z góry obciążenie na mur na powierzchnię gruntu większą niż w murze nieprzewiązanym. [podobne: wiązania cegieł, unimax kielce, 1m3 ile to m2 ]

Powiązane tematy z artykułem: 1m3 ile to m2 unimax kielce wiązania cegieł