jedno zebro podluzne w srodku dlugosci plyty

Znaczniejsze zwiększenie wartości naprężenia krytycznego otrzymamy przy zastosowaniu żeber podłużnych. Stosując np. jedno żebro podłużne w środku długości płyty , otrzymamy 0e1 = = 4 o, (b1 =. ~). W przypadku oznaczonym otrzymamy przy tym założeniu 4-krotny wzrost naprężenia krytyczne w porównaniu z płytą niestężoną; dla przypadku (płyty obciążonej naprężeniami stycznymi wzdłuż czterech krawędzi) przy stosunku a= b naprężenie krytyczne wzrasta z wartości 9,340e dla płyty niestężonej do wielkości 25,36 0e dla płyty stężonej, a więc prawie 3-krotnie. W płycie zginanej (I 0l I = I – 01 I) o wartości a =-, zaopatrzonej w 1 żebro podłużne 3 w środku długości płyty, otrzymamy wzrost naprężenia krytycznego z Ok = 23,9 0e do Ok = 30,6 0e, a więc nieduży. Znacznie jednak wzrasta wartość naprężenia krytycznego przy założeniu żebra w odległości bl = ~ W części ściskanej. Naprężenie krytyczne wzrośnie wówczas z Ok = 23,9 0e do Ok = 84oe, a więc przeszło 3-krotnie. Aby można było dla zakreskowanej części płyty , ograniczonej żebrem, stosować wzory musi być, jak wspomniano, żebro odpowiednio sztywne. Najmniejszy wymagany moment bezwładności żebra lt = 0,092 Y bt3 Moment bezwładności żebra należy przyjąć: względem prostej z – z, połowiącej grubość blachy:, dla żeber ułożonych symetrycznie po obu stronach blachy, względem prostej z – z , dla żebra jednostronnego. [hasła pokrewne: firany gotowe allegro, unimax kielce, allegro firany na metry ]

Powiązane tematy z artykułem: allegro firany na metry firany gotowe allegro unimax kielce