Motyki.

Motyki. Motyki używane są powszechnie. Używa się je do spulchniania gleby, do niszczenia chwastów, okopywania roślin, podcinania i usuwania korzeni itp. Dzielą się one na trzy grupy. Typy ciężkie zwane są motykami, typy średnie gracami, lekkie zaś, z krótkimi rękojeściami – motyczkami. Grabie do siana Produkuje się je jako jednostronne lub dwustronne, przy czym część robocza może być, w zależności od przeznaczenia, wąska lub szeroka albo też widełkokształtna. Spulchniacze ręczne. Do uprawy międzyrzędowej warzyw używane są spulchniacze ręczne . W zależności od wymaganej uprawy stosowany bywa jeden z typów spulchniacza . Pierwszy z nich podcina chwasty pomiędzy rzędami, a drugi – dwustronny z dwoma nożami – podcina chwasty po obydwu stronach rządka. Do okopywania roślin rosnących w rzędach stosuje się obsypniki . Glebogryzarka składająca się z ruchomych tarcz zębatych obracających się na osi, rozbija w czasie ruchu glebę i niszczy powstałą po zasiewie skorupę. Każdy z tych spulchniaczy składa się z części roboczej i tulejki; . w tulejkę osadza się drewniane stylisko; długość styliska u tych spulchniaczy wynosi około 150 cm, Robotnik trzyma stylisko w rękach, posuwa się naprzód i ciągnie za sobą spulchniacz, który zagłębiając się roboczą częścią w ziemię wykonuje potrzebną pracę. Noże wypielacza powinny być ostre, w przeciwnym razie wypielacz może się ślizgać po nieuciętych korzeniach chwastów i wyskakiwać z gleby. [przypisy: filar inowrocław , teriva strop , olx morąg ]

Powiązane tematy z artykułem: filar inowrocław olx morąg teriva strop