najwieksze naprezenia

Zamiast rozpatrywać zmienny rozkład naprężeń, wygodniej jest przyjąć do obliczeń pewną zredukowaną szerokość br o równomiernie rozłożonym naprężeniu Omax Marguerre podaje dla wyznaczenia zredukowanej szerokości wzór uproszczony ~ = -. 3 / (Jk. Jeśli przyjmiemy jako graniczną wartość naprężenia 0/118X =c-, to wg doświadczeń Stilssiego i Kollbrunnera, przeprowadzonych na płytach aluminiowych, przyjąć można z większą ostrożnością wzór ~= tI ~: Przy dalszym wzroście obciążenia część płyty, w której panują największe naprężenia, odkształci się plastycznie, przy czym strefa ta będzie się stale powiększać, aż nastąpią odkształcenia plastyczne całej płyty bez dalszego wzrostu obciążenia; maksymalna osiągnięta w ten sposób wartość obciążenia jest obciążeniem niszczącym. [podobne: jaka temperatura na piecu, mała architektura ogrodowa, domki letniskowe budowa ]

Powiązane tematy z artykułem: domki letniskowe budowa jaka temperatura na piecu mała architektura ogrodowa