NARZEDZIA RECZNE

NARZĘDZIA RĘCZNE Warunki, jakim powinny odpowiadać narzędzia ręczne. Niektóre roboty w gospodarstwach rolnych (przekopywanie ziemi, sadzenie i pielenie roślin uprawnych, ładowanie obornika, sprzęt niektórych roślin, siana itp. ) wykonuje się przy pomocy narzędzi ręcznych. Szybkie i prawidłowe wykonanie tych robót zależy w znacznym stopniu od przydatności narzędzi ręcznych. Narzędzia te powinny mieć ostre krawędzie tnące i być wygodne w użyciu. Z narzędzi ręcznych są w użyciu: rydle, widły, grabie, motyki, ręczne kultywatory i siewniki, sierpy, kosy, piły i noże ogrodowe. Rydle. Rydle służą do przekopywania gleby. Składają się one z łopaty i styliska. Dolna część łopaty służy do cięcia, w górną zaś w kształcie tulejki wstawia się drewniane stylisko. Tulejki bywają proste i zgięte. Rydle z wygiętą tulejką są wygodniejsze i wymagają mniejszego wysiłku przy pracy. Najwięcej są rozpowszechnione rydle z prostolinijnym, półokrągłym i ostro zakończonym ostrzem . Pierwsze z nich używa się do przekopywania gleby pulchnej, drugie zaś – do gleby o średniej zwięzłości. Rydle ostro zakończone są używane do przekopywania gleby zleżałej, kopania rowów w glebie ciężkiej, gliniastej itp. Styliska rydlów robi się z drewna twardego i suchego. Powierzchnia ich powinna być równa i gładka. Widły. [patrz też: żółtodzioby cda , sanpol poznań , wiązania cegieł ]

Powiązane tematy z artykułem: sanpol poznań wiązania cegieł żółtodzioby cda