normy niemieckie DIN 7 4113E

Nowsze badania potwierdziły większą zgodność z doświadczeniem przy operowaniu modułem E, który poza tym jest niezależny od kszałtu przekroju. Podany sposób przybliżony ma tę dodatkową zaletę, że odwołuje się do większości wzorów ważnych w obszarze sprężystym . Dla płyty obciążonej wzdłuż krawędzi naprężeniami stycznymi, naprężenie krytyczne wynosi 7:k = V3 Według normy niemieckiej DIN 7 4113E obliczenie naprężenia krytycznego dla płyt, poddanych naprężeniom ściskającym o, w przypadku gdy o>op (należy przyjąć op ~ 0,5 Q02), przeprowadzić należy w sposób następujący: dla poszczególnych przypadków obciążenia i podparcia płyty obliczyć wg wzorów. Wartość (idealnego) naprężenia krytycznego, które oznaczymy jako (Jkid. [przypisy: unimax kielce, olx zwoleń, allegro firany na metry ]

Powiązane tematy z artykułem: allegro firany na metry olx zwoleń unimax kielce