Norton opisuje doswiadczenie, w którym dokonywano bardzo szybko spustów stali i napelnien kadzi wylozonej wykladzinami magnezytowymi

Norton opisuje doświadczenie, w którym dokonywano bardzo szybko spustów stali i napełnień kadzi wyłożonej wykładzinami magnezytowymi, tak że wahania temperatury jej obmurze były niewielkie. Można było uzyskać wtedy ponad 10 000 spustów stali na jednej wykładzinie. Materiały szamotowe natomiast wytrzymują tylko 10-20 spustów. Ze względu na bardzo różnorodne warunki pracy w poszczególnych stalowniach nie łatwo jest sprecyzować najwłaściwsze wymagania jakościowe dla kształtek zestawu syfonowego. Dlatego też sprowadzają się one przede wszystkim do takich cech, jak tekstura, która powinna być zwarta i jednorodna, wygląd powierzchni pracującej oraz ogniotrwałość zwykła, która powinna mieścić się w granicach sP 165 (gat. C)-7–169 (gat. B) i porowatość względna od 15 do 24%. Hutnictwo szkła posługuje się z reguły dwoma typami pieców: wannowymi i donicowymi. Wanna do wytapiania szkła jest basenem o kształcie prostopadłościanu, a jej ści any, dno i sklepienie są wyłożone materiałami ogniotrwałymi. Pojemność wanien wynosi zwykle kilkaset ton, może jednak wahać się od 50 do 1250 i więcej. Ze względu na dość różne warunki pracy panujące w poszczególnych częściach pieca wannowego, do ich obudowy wykorzystuje się wyroby ogniotrwałe różnego rodzaju i o różnych własnościach. Wyroby ogniotrwałe, umieszczone w obmurzu wanny i bezpośrednio stykające się z ciekłym szkłem są narażone na najcięższe warunki, a mianowicie na niszczące działanie wysokiej temperatury, zmiany temperatur , działania mechaniczne oraz na korozję przez ciekłe szkło i jego pary. W wannach szklarskich temperatury sięgają 1350-7–,1550°C. Nie są one jednakowe w całej wannie, lecz rozmaicie układają się w różnych jej partiach. [przypisy: 1m3 ile to m2, wiązania cegieł w murze, wiązania cegieł ]

Powiązane tematy z artykułem: 1m3 ile to m2 wiązania cegieł wiązania cegieł w murze