Proces bitumizacji

Proces bitumizacji. zachodzący w przyrodzie jest bardzo powolny i obejmuje szereg etapów. Liczni badacze (Bertles, Pfeifer, Archangielski], Rodinow i inni) podkreślają rolę, jaką odgrywają przy tworzeniu się ropy naftowej bakterie, z których jedne wywołują np. fermentację cias białkowych, inne natomiast fermentację węglowodorów. To dało podstawę do stworzenia nowej teorii biochemicznej powstawania ropy naftowej przy współudziale bakterii anaerobowych. W dzisiejszym więc stanie wiedzy można przypuszczać, że ropa naftowa i asfalty powstały z materiałów organicznych i że materiałem wyjściowym da tworzenia się ropy naftowej mogły być nie tylko sapropelowa mikroflora ,i fauna, lecz także rośliny zawierające chlorofil, wodorosty oraz-organizmy zwierzęce o wyższym stopniu rozwoju, Powstawanie asfaltów naturalnych w przyrodzie można tłumaczyć przenikaniem ropy naftowej w otaczające złoża skał porowatych, gdzie mogła ona ulegać procesom utleniania i polimeryzacji. [podobne: olx zwoleń, filar inowrocław, teriva strop ]

Powiązane tematy z artykułem: filar inowrocław olx zwoleń teriva strop