Równiez jest brany przy tym pod uwage wyglad zewnetrzny próbki po pomiarze

Również jest brany przy tym pod uwagę wygląd zewnętrzny próbki po pomiarze. Posługując się tą metodą stwierdzono współzależność pomiędzy porowatością wyrobów szamotowych i wysoko glinowych a ich odpornością na korozyjne działanie stopionego szkła. Ze wzrostem porowatości tych materiałów obniża się odporność na korozję. Na podstawie zebranych wyników badań stwierdzono ponadto nieprzydatność wymienionych wyrobów o porowatości względnej przekraczającej 22010 do wykładania wanien stosowanych do wytapiania szkła sodowo-wapniowego W odniesieniu do niektórych wyrobów szamotowych, stosowanych na stanowiskach rozlewniczych stalowni, wypróbowano przydatność ultradźwiękowej i rentgenowskiej metody badania jakości. Stwierdzano m. in. , że metoda defektoskopii ultradźwiękowej pozwala eliminować zatyczki kadziowe, posiadające jedynie wady duże i wyraźne, natomiast wykazano, że metodę defektoskopii rentgenowskiej – niestety dość kosztown – można uznać obecnie za najdokładniejszą dla kontroli takich wyrobów przed ich użyciem. [przypisy: farbex mława, bims poznań, 1m3 ile to m2 ]

Powiązane tematy z artykułem: 1m3 ile to m2 bims poznań farbex mława