rózne teorie wybrzuszenia plyt w obszarze plastycznym

Dla naprężeń powyżej op zależność pomiędzy naprężeniem a odkształceniem jest funkcją naprężenia. Przed utratą stateczności pewne części płyty obciążonej mogą się znaleźć w obszarze plastycznym, inne w sprężystym. Powierzchnia oddzielająca oba te obszary nie pokrywa się Z płaszczyzną środkową płyty. W miarę wzrostu obciążenia i odkształcenia powierzchnia ta zmienia się, a część płyty znajdująca się w obszarze plastycznym rozdziela się znów na dwie części, z których jedna dąży do powiększenia obszaru plastycznego, druga do jego zmniejszenia (czyli zdąża ku obszarowi sprężystemu). Biorąc pod uwagę te okoliczności, różne teorie plastyczności, pewne założenia, które należy z góry przyjąć, otrzymuje się różne teorie wybrzuszenia płyt w obszarze plastycznym, z których wymienić należy ścisłą teorię Iljuszina, teorię Bijlaarda i teorię Stowella opartą na badaniach Shanleya (p. 2. 4. 1. ). Ścisłe teorie prowadzą do bardzo zawiłych wzorów, nieoperatywnych dla projektanta. Dlatego podano tu przybliżony sposób obliczenia, oparty na module zredukowanym T lub module stycznej E = – (p. 2. 4. 1. 1. ). [patrz też: 1m3 ile to m2, farbex mława, olx gąbin ]

Powiązane tematy z artykułem: 1m3 ile to m2 farbex mława olx gąbin