Rozpuszczanie bloku szamotowego w stopionym szkle

Rozpuszczanie bloku szamotowego w stopionym szkle. Widać, w jaki sposób przechodzą ziarna szamotu do stopu, w wyniku zbyt słabego powiązania ich niedostatecznie wypalonym spoiwem ilastym. Niszczące działanie mechaniczne stopionego szkła na materiały ogniotrwałe ma miejsce przede wszystkim w wannach o dużej pojemności. Płynące szkło powoduje w tym wypadku ścieranie wykładziny ogniotrwałej. Przebieg tych procesów nie jest jeszcze dokładnie zbadany. Do wykładania pracujących części wanien szklarskich, stykających się bezpośrednio ze stopem, używane są tłoki szamotowe wysokiej jakości, otrzymywane z mas o większej zawartości tlenku. Bloki szamotowe, częste różniące się między sobą składem chemicznym i własnościami fizycznymi, powinny charakteryzować się: a) niską porowatością i odpowiednio wysoką wytrzymałością mechaniczną, a więc dobrą zwartością; b) minimalną skurczliwością wtórną, którą uzyskuje się w wyniku dobrego wypa lenia wyrobów, c) dostateczną ogniotrwałością pod obciążeniem, co zapobiega odkształceniom materiału w czasie pracy i jego nadtapianiu, d) dokładnymi wymiarami dla zapobieżenia tworzeniu się dużych spoin, e) małą zawartością związków żelaza, szczególnie w skupieniach, mogących powodować zanieczyszczanie szkła, f) jednorodną budową, brakiem rys, spękań i szczelin. W przypadku wanien pracujących w wyższych temperaturach, narażonych na silniejszą korozję przez stopione szkło i wypłukiwanie; na wykładzinę stosuje się bloki o podwyższonej zawartości Ah03, do których zalicza się np. wyroby sylimanitowe, mulitowe lub korundowe topione. [przypisy: allegro firany na metry, sanpol poznań, sprzeciw od wyroku nakazowego wykroczenia ]

Powiązane tematy z artykułem: allegro firany na metry sanpol poznań sprzeciw od wyroku nakazowego wykroczenia