Rozwój produkcji oraz stosowania emulsji kationowych i anionowych w niektórych krajach

Rozwój produkcji oraz stosowania emulsji kationowych i anionowych w niektórych krajach Produkcja i stosowanie emulsji kationowych do różnego rodzaju robót drogowych rozwinęły się początkowo w USA, Francji i Anglii. Od kilku lat emulsje te stosuje się do robót drogowych również w szeregu innych krajów, zwłaszcza europejskich, takich jak np.: NRF, Austria, Polska i inne. Niektóre kraje stosują do celów drogowych wyłącznie emulsje anionowe (np. Bułgaria), lub równolegle z emulsjami kationowymi, jak Francja, która zużywa tych emulsji około 35 mln ton w stosunku do łącznej ilości zużywanych rocznie emulsji kationowych i anionowych. Dla ilustracji rozwoju produkcji i stosowania emulsji kationowych w budownictwie drogowym wspomnianych poprzednio przodujących w tej dziedzinie krajów należy stwierdzić, że Francja w 1953 r. zużyła 2250 ton emulsji kationowych, to jest tyle, co Polska w 1968 r. Natomiast zużycie tej emulsji w 1965 r. wyniosło we Francji 550 000 ton, a w 1968 r. ponad 1 mln. W USA zużycie emulsji kationowych wyniosło 1,1 mln ton w 1953 r., około 4,0 mln ton w 1966 r., a ponad 5,0 mln ton w 1968 r. [podobne: 1m3 ile to m2, olx zwoleń, podbitka bryza ]

Powiązane tematy z artykułem: 1m3 ile to m2 olx zwoleń podbitka bryza