Rzeczywiste naprezenie krytyczne

Rzeczywiste naprężenie krytyczne wynosi Ok = o 0kid. ) Skutki przekroczenia wartości siły krytycznej są inne w prętach smukłych, inne zaś w płytach. A mianowicie jeśli w pręcie ściskanym siłą osiową siła ta przekracza tylko nieznacznie wartość krytyczną, następuje gwałtowny wzrost odkształcenia i naprężenia, prowadzący z reguły do zniszczenia pręta. Określenie więc siły jako krytycznej jest przy wyboczeniu uzasadnione też pod względem konstrukcyjnym. Natomiast w płycie obciążonej siłami działającymi w płaszczyźnie środkowej płyty nieznaczny wzrost obciążenia ponad wartość krytyczną prowadzi wprawdzie do wybrzuszenia płyty, nie jest to jednakże równoznaczne z jej zniszczeniem. Dlatego też współczynnik pewności może być mniejszy niż przy wyboczeniu, a nawet przy zginaniu pręta; współczynnik ten można przyjąć: n 1,5 przy uwzględnieniu tylko obciążenia ciężarem własnym i użytkowym, n 1,3 przy uwzględnieniu wszystkich możliwych obciążeń i niekorzystnych wpływów. [więcej w: sprzeciw od wyroku nakazowego wykroczenia, teriva strop, olx piaseczno ]

Powiązane tematy z artykułem: olx piaseczno sprzeciw od wyroku nakazowego wykroczenia teriva strop