Sciany komór wykladane sa wyrobami szamotowymi, sklepienia – krzemionkowymi, natomiast same donice sa wytwarzane przewaznie z mas szamotowych

Ściany komór wykładane są wyrobami szamotowymi, sklepienia – krzemionkowymi, natomiast same donice są wytwarzane przeważnie z mas szamotowych. Donice są narażone nie tylko na działanie wysokich temperatur (do 1500°C), ale przede wszystkim na nagłe zmiany temperatur podczas wytapiania i wybierania szkła oraz na korodujące działanie ciekłego wsadu. Szczególnie są one niszczone podczas wytapiania szkieł borowych i ołowiowych. Wahania raptowne temperatury przebiegają podczas pracy donic w zakresie od 1450 do 450°C i odwrotnie. Bardzo duże wymagania są stawiane w odniesieniu do donic używanych do wytapiania szkła optycznego . Piece obrotowe są stosowane w różnych dziedzinach przemysłu, a więc w hutnictwie metali nieżelaznych, np. przy przerobie rud niklu, w przemyśle cementowym itd. W omawianych piecach wsad jest przesuwany powoli w rurze obracającej się, lekko pochylonej, wyłożonej odpowiednimi materiałami ogniotrwałymi, do stref o coraz wyższej tem peraturze, dochodzącej do 1600°C, niekiedy więcej. Wykładzina ogniotrwała takich pieców ulega rozmaitym działaniom, zależnie od jej umiejscowienia w piecu. W strefie podgrzewania ma miejsce oddziaływanie ścierające wsadu, w kolejnej strefie – korodujące działanie żużla i pyłu węglowego oraz ścierające działanie wsadu, w strefie najwyższych temperatur – różne działania termiczne, korozja w wyniku zachodzących reakcji chemicznych, włącznie z udziałem żużla, pyłów i par oraz różne działania mechaniczne, przede wszystkim ścierające. W związku z powyższym, materiały używane na wykładzinę ,pieców obrotowych powinna cechować duża zwartość i wytrzymałość mechaniczna, ogniotrwałość pod obciążeniem i odporność :na zmiany temperatur jak również wysoka odporność chemiczna. Wyroby mi takie wykładziny dobiera się w zależności od chemicznego charakteru wsadu, zwykle glinokrzemianowe względnie magnezytowe, z tym – że dla poszczegó lnych stref dostosowuje się materiały najodpowiedniejsze pod względem własności fizycznych. [patrz też: olx gąbin, żółtodzioby cda, olx piaseczno ]

Powiązane tematy z artykułem: olx gąbin olx piaseczno żółtodzioby cda