Skladniki asfaltów

Składniki asfaltów W skład asfaltów wchodzą z reguły węgiel (85 -:- 90%) i wodór (12 -:- 13%) tworząc mieszaninę wysokomolekularnych związków o skomplikowanym składzie, nie dających się ściśle i całkowicie rozdzielić. Związki te są połączeniami O charakterze bądź alifatycznym (łańcuchowym), częściowo naftenowym. bądź wreszcie aromatycznym (pierścieniowym). Prócz węgla i wodoru w asfaltach występują również związki tlenu, siarki i azotu. Zawartość siarki w asfaltach naturalnych dochodzi niekiedy do 10%, w ponaftowych do 3, a nawet 5%. Zawartość tlenu wynosi do 2%, a azotu również najwyżej do 2%, najczęściej około 1%. . Działając na asfalty odpowiednimi rozpuszczalnikami organicznymi o różnych napięciach powierzchniowych, można wyodrębnić następujące główne składniki, wchodzące do układu koloidalnego, jakim są asfalty. [więcej w: farbex mława, olx gąbin, olx zwoleń ]

Powiązane tematy z artykułem: farbex mława olx gąbin olx zwoleń