Szczególnie ziarna najdrobniejsze ulegaja najlatwiej odspojeniu

Szczególnie ziarna najdrobniejsze ulegają najłatwiej odspojeniu. Kształtki kadziowe, wlewnica oraz zatyczki powinna cechować prawidłowość kształtu, dokładność wymiarów, mała skurczliwość wtórna oraz budowa zwarta i drobnoziarnista. Powinny one ponadto posiadać ogniotrwałość zwykłą , dużą odporność na nagłe zmiany temperatur oraz znaczną odporność na korozję, a więc odpowiedni skład chemiczny oraz porowatość względną możliwie nie przekraczającą 22010. Jako wady dyskwalifikujące kształtki kadziowe można wymienić m. in. szczeliny i pęknięcia, a także uwarstwienia, ułatwiające wnikanie płynnej stali i żużla w głąb materiału, podwyższoną porowatość i skurczliwość wtórną, spowodowaną niedopalaniem materiału, czarny rdzeń spowodowany niewłaściwym wypalaniem, jak również zniekształcenia i uszkodzenia mechaniczne, utrudniające ścisłe ułożenie kształtek i zmniejszenie powierzchni pracującej. Również wytopy i nacie ki na powierzchniach stykających się z płynną stalą są niedopuszczalne. Najlepszymi materiałami kadziowymi byłyby materiały ogniotrwałe zasadowe, jeżeliby cechowała je odporność na nagłe zmiany temperatury. [hasła pokrewne: sprzeciw od wyroku nakazowego wykroczenia, sanpol poznań, wiązania cegieł ]

Powiązane tematy z artykułem: sanpol poznań sprzeciw od wyroku nakazowego wykroczenia wiązania cegieł