Uklad cegiel w filarach miedzyokiennych z wegarkami

Układ cegieł w filarach międzyokiennych z węgarkami. Ściana zewnętrzna budynku składa się najczęściej z szeregu filarów międzyokiennych. Filary te mają ościeża gładkie lub z tzw. węgarkiem czyli występem na 1/4 cegły, służącym do oparcia oboknia w wypadku zastosowania okna typu skrzynkowego lub zespolonego. Zasady wiązania filarów międzyokiennych bez węgarków są takie same jak przy układzie cegieł w ścianach, z uwzględnieniem podanych wyżej zakończeń muru. Read more „Uklad cegiel w filarach miedzyokiennych z wegarkami”

Wartosci momentu krytycznego dla dwuteowników symetrycznych

Stężenie w tym przypadku pasa rozciąganego zwiększa siłę krytyczną i to tym bardziej, im mniejsza jest wartość c ze wzoru . Wartości momentu krytycznego dla dwuteowników symetrycznych, obciążonych w środku siłą skupioną, wyznaczyć można na podstawie wzorów. Odnosiły się tylko do obciążenia równomiernie rozłożonego lub skupionego w środku rozpiętości belki, albo obciążenia momentami. Dla innych obciążeń przyjąć można w przybliżeniu jako obciążenie krytyczne taką wartość siły skupionej w środku belki, która wywołuje tę samą strzałkę ugięcia co dane obciążenie. Wzory dla innego obciążenia belek swobodnie podpartych oraz dla wsporników znaleźć można w pracach. Read more „Wartosci momentu krytycznego dla dwuteowników symetrycznych”

Wlasnosci stref ksztaltki magnezytowej, pobranej po pierwszym okresie pracy pieca martenowskiego

Własności stref kształtki magnezytowej, pobranej po pierwszym okresie pracy pieca martenowskiego. Z przytoczonych w tej tablicy danych wynika, ze cegła magnezytowa podczas pracy w ścianie pieca ulega bardzo dużym zmianom chemicznym, wyrażającym się przede wszystkim stopniowym ubytkiem podstawowego jej składnika – MgO oraz odpowiednim wzrostem zawartości pozostałych najważniejszych składników, a więc Si02, tlenków żelaza i glinu i w związku z tym odpowiednim zmianom składu mineralnego. Charakterystyczne są natomiast maksymalne koncentracje niektórych składników w strefie przejściowej i jasnoszarej, co dotyczy np. tlenków glinu i wapnia. Wyroby ogniotrwałe używane do wykładania trzonu i ścian pieca martenowskiego powinny z uwagi na omówione szkodliwe działania odznaczać się nie tylko wysoką ogniotrwałością zwykłą i pod obciążeniem, znaczną odpornością na zmiany temperatur i wysoką wytrzymałością mechaniczną, ale przede wszystkim możliw ie małą porowatością, tym samym małą wrażliwością na działanie chemiczne płynnej stali, żużli, pyłów i par. Read more „Wlasnosci stref ksztaltki magnezytowej, pobranej po pierwszym okresie pracy pieca martenowskiego”

Nowoczesna architektura : Beton Hala Waterfront Center Wniosek / biuro ReduX

Dzięki uprzejmości biura ReduX Zasadniczo celem stworzenia zintegrowanej infrastruktury miejskiej, propozycja zawodów Beton Hala Waterfront w urzędzie ReduX tworzy sposób na stworzenie prowokującej wizji architektonicznej.
Ponieważ programy, przestrzenie i typologie są ze sobą powiązane, centrum to wizja przyszłego rozwoju Belgradu jako centrum biznesu i kultury.
Dzięki temu mieszkańcy i goście mogą doświadczyć wyjątkowego doświadczenia z przeszłości, teraźniejszości i przyszłości.
Więcej zdjęć i architektów.
opis po przerwie. Read more „Nowoczesna architektura : Beton Hala Waterfront Center Wniosek / biuro ReduX”

Nowoczesna architektura : The Granary / Interface Studio Architects

Interface Studio Architects Koncepcyjna propozycja modernizacji starego silosu zbożowego w Center City Philadelphia, Interface Studio Architects ma na celu zintegrowanie istniejącej, wolnej struktury z miejskim projektem wielofunkcyjnym.
Dodatkowo budzi ciekawe pytania o ponowne wykorzystanie starych budynków i innowacyjną taktykę zrównoważonego rozwoju.
Więcej zdjęć i architektów.
opis po przerwie.
Specyficzna i wytrzymała konstrukcja silosa sprawia, że przekształcenie go w przestrzeń mieszkalną lub komercyjną jest niemożliwe dla co najmniej połowy budynku. Read more „Nowoczesna architektura : The Granary / Interface Studio Architects”

Architektura i nowoczesne budownictwo – Centrum Studenckie Kampusu Erasmus University / Powerhouse Company i De Zwarte Hond

Centrum studenckie jako tętniące życiem centrum kampusu uniwersyteckiego i koncepcja Ośrodka Studenckiego Kampusu uczelni Erasmus dzięki współpracy Powerhouse Company i De Zwarte Hond nie jest wyjątkiem.
Nowe centrum stanie się sercem nowego głównego planu uniwersyteckiego kampusu w Rotterdamie, Holandia, jako tętniącego życiem i centralnego miejsca spotkań, w którym badania spotykają się z biznesem i nauką spotykającą się z kulturą.
Czytaj więcej po przerwie.
Zrównoważony rozwój, użyteczność, przejrzystość i intymność są głównymi celami projektowania tego centrum studenckiego, w którym projekt promuje spontaniczne wykorzystanie, ponieważ płynnie łączy się z otaczającą przestrzenią publiczną, zgodnie z Nanne de Ru of Powerhouse Company.
Rdzeń logistyczny znajduje się w centrum budynku i jest otoczony szeregiem przestrzeni publicznych. Read more „Architektura i nowoczesne budownictwo – Centrum Studenckie Kampusu Erasmus University / Powerhouse Company i De Zwarte Hond”

Budownictwo i architektura : AD Round Up: Health Architecture Część VII

Projekty z końca 2010 r.
Dla naszej siódmej selekcji wcześniej zaprojektowanej architektury zdrowia.
Sprawdź je wszystkie po przerwie.
Centrum Szkoleń i Badań Naukowych Barwon Health / Partnerstwo Billard Leece Projekt ten podważa pogląd, że wnętrza kliniczne muszą mieć ograniczony kolor lub fakturę.
Stosując ograniczoną achromatyczną paletę materiałów zewnętrznych, w zintegrowanym centrum klinicznym, szkoleniowym i badawczym w Geelong w Australii zwiększa się postrzeganie tętniącego życiem wnętrza w stylu trzewnym (czytaj dalej.) One Kids Place / Mitchell Architects One Kids Place Children. Read more „Budownictwo i architektura : AD Round Up: Health Architecture Część VII”