Wlasnosci stref ksztaltki magnezytowej, pobranej po pierwszym okresie pracy pieca martenowskiego

Własności stref kształtki magnezytowej, pobranej po pierwszym okresie pracy pieca martenowskiego. Z przytoczonych w tej tablicy danych wynika, ze cegła magnezytowa podczas pracy w ścianie pieca ulega bardzo dużym zmianom chemicznym, wyrażającym się przede wszystkim stopniowym ubytkiem podstawowego jej składnika – MgO oraz odpowiednim wzrostem zawartości pozostałych najważniejszych składników, a więc Si02, tlenków żelaza i glinu i w związku z tym odpowiednim zmianom składu mineralnego. Charakterystyczne są natomiast maksymalne koncentracje niektórych składników w strefie przejściowej i jasnoszarej, co dotyczy np. tlenków glinu i wapnia. Wyroby ogniotrwałe używane do wykładania trzonu i ścian pieca martenowskiego powinny z uwagi na omówione szkodliwe działania odznaczać się nie tylko wysoką ogniotrwałością zwykłą i pod obciążeniem, znaczną odpornością na zmiany temperatur i wysoką wytrzymałością mechaniczną, ale przede wszystkim możliw ie małą porowatością, tym samym małą wrażliwością na działanie chemiczne płynnej stali, żużli, pyłów i par. Read more „Wlasnosci stref ksztaltki magnezytowej, pobranej po pierwszym okresie pracy pieca martenowskiego”

Koniecznosc wykonywania omówionych robót na coraz szersza skale zwiazana jest z gwaltownym wzrostem ilosci dróg o nawierzchniach bitumicznych, zwlaszcza po II wojnie swiatowej

Konieczność wykonywania omówionych robót na coraz szerszą skalę związana jest z gwałtownym wzrostem ilości dróg o nawierzchniach bitumicznych, zwłaszcza po II wojnie światowej. W Polsce zużycie drogowych lepiszcz bitumicznych (smoły i asfaltu) wzrosło około 70-krotnie w stosunku do 1938 r. (z 8000 ton do około 560 000 ton w 1969 r.), w NRF z 120000 ton w 1938 r. do 4,4 mln ton w 1969 r. samego tylko, asfaltu, nie licząc smoły drogowej. Read more „Koniecznosc wykonywania omówionych robót na coraz szersza skale zwiazana jest z gwaltownym wzrostem ilosci dróg o nawierzchniach bitumicznych, zwlaszcza po II wojnie swiatowej”

Budownictwo i architektura : Kampus Apple w Cupertino

Apple Campus w Cupertino W ubiegłym tygodniu blogi internetowe i architektoniczne oszalały, gdy Steve Jobs zaprezentował nowy Apple Campus w mieście Cupertino w Kalifornii.
Pogłoski o Foster + Partners (biurze o wysokiej wiedzy na temat środowiska pracy) pracujące z Apple na tym nowym kampusie pojawiły się w grudniu zeszłego roku w hiszpańskiej gazecie, ale nigdy nie było oficjalnego potwierdzenia (lub odmowy).
Ale biorąc pod uwagę fakt, że faktyczny projekt pasuje do informacji, które otrzymaliśmy od anonimowego typera w grudniu zeszłego roku, wydaje się, że może to być słuszne:.
Niedawno dostałem wycieczkę do biura Normana Fostera w Londynie i zobaczyłem kilka zdjęć z projektu Apple Campus.
Wierzę, że głównym budynkiem będzie duży budynek w kształcie pączka, z wszystkimi biurami i laboratoriami otaczającymi duży ogród. Read more „Budownictwo i architektura : Kampus Apple w Cupertino”

Architektura i nowoczesne budownictwo – In Progress: iGuzzini Illuminazione Spain Headquarters / MiAS Arquitectes

Adri.
Goula Architekci: MiAS Arquitectes / Josep Mi.
S Lokalizacja: Barcelona, Hiszpania Obszar projektu: 9 000 m.
Fotografie: Adri.
Goula + 28 Kierownik projektu: Silvia Brandi Architekt techniczny: Carles Bou Structural Consultants: BOMA Zespół projektowy: Pablo Varesi, Adriana Porta, Fausto Raposo, Hélén Barbot, Andrés Dejanon, Mario Blanco, Horacio Arias, Anna Ma. Read more „Architektura i nowoczesne budownictwo – In Progress: iGuzzini Illuminazione Spain Headquarters / MiAS Arquitectes”

Architektura 21szego wieku : 10 Ujawniające się filmy poklatkowe eksplorujące wpływ architektury na budownictwo

Projektanci są przeszkoleni, aby brać pod uwagę kontekst ukończonego budynku, ale często zaniedbują rozważenie fazy budowy.
Kiedy architektura jest oceniana przede wszystkim na podstawie wpływu, jaki wywiera na otoczenie po ich zbudowaniu, czego można się nauczyć z procesu budowania.
Upływ czasu to metoda, która może pomóc architektom w osiągnięciu tego celu, ponieważ może ona pochłonąć lata złożonego rozwoju w ciągu kilku minut.
To może odkryć wzorce wpływu na poziomy społeczne i ekonomiczne, ponieważ miesiące do lat są odtwarzane przez kilka minut.
Jednak, co pokazuje film poklatkowy, może być równie niepokojące, co interesujące; po odsłonięciu proces budowy jest procesem odkrywczym, a konsekwencje w odniesieniu do zużycia energii mogą być równie monumentalne jak same budynki. Read more „Architektura 21szego wieku : 10 Ujawniające się filmy poklatkowe eksplorujące wpływ architektury na budownictwo”