jedno zebro podluzne w srodku dlugosci plyty

Znaczniejsze zwiększenie wartości naprężenia krytycznego otrzymamy przy zastosowaniu żeber podłużnych. Stosując np. jedno żebro podłużne w środku długości płyty , otrzymamy 0e1 = = 4 o, (b1 =. ~). W przypadku oznaczonym otrzymamy przy tym założeniu 4-krotny wzrost naprężenia krytyczne w porównaniu z płytą niestężoną; dla przypadku (płyty obciążonej naprężeniami stycznymi wzdłuż czterech krawędzi) przy stosunku a= b naprężenie krytyczne wzrasta z wartości 9,340e dla płyty niestężonej do wielkości 25,36 0e dla płyty stężonej, a więc prawie 3-krotnie. Read more „jedno zebro podluzne w srodku dlugosci plyty”

Zebra wiotkie.

Żebra wiotkie. Jeśli moment bezwładności żebra obędzie mniejszy niż wymagany, wówczas żebro wyboczy się wraz z płytą, usztywniając ją jednak częściowo, tak że wartość naprężenia krytycznego płyty znajdować się będzie pomiędzy wartościami dla płyty niestężonej i płyty z żebrami sztywnymi. Naprężenie krytyczne płyty ze stężeniami wiotkimi wynosi Ok = ka.
WYBRZUSZENIE ŚCIANEK KSZTAŁTOWNIKOW W przekrojach złożonych ze ścianek, których sztywności różnią się znacznie pomiędzy sobą (np. środnik i pasy blachownicy), następuje pod wpływem ściskania wybrzuszenie elementu o mniejszej sztywności. Do przekrojów takich można zastosować wzory podane dla wybrzuszenia płyt. Read more „Zebra wiotkie.”

Skladniki olejowe rozpuszczalne w eterze naftowym stanowia olej o duzej lepkosci

Składniki olejowe rozpuszczalne w eterze naftowym stanowią olej o dużej lepkości (wiskozie). Pod względem budowy chemicznej są one mieszaniną nasyconych i nie nasyconych węglowodorów, zawierających również związki cyklicenę. Nadają one asfaltom miękkość i zdolność do upłynniania się. Składniki olejowe, pochodzące z naturalnych asfaltów, odznaczają się niską zawartością parafiny (poniżej 1%), natomiast pochodzące z asfaltów ponaftowych wykazują – w zależności od charakteru ropy – nieraz i znaczne zawartości parafiny i często mają konsystencję wazeliny. 2. Read more „Skladniki olejowe rozpuszczalne w eterze naftowym stanowia olej o duzej lepkosci”

TYPOWE PRZYKLADY NISZCZENIA WYROBÓW MAGNEZYTOWYCH

TYPOWE PRZYKŁADY NISZCZENIA WYROBÓW MAGNEZYTOWYCH. Ogniotrwałe wyroby magnezytowe, znacznie droższe od krzemionkowych i glinokrzemianowych, charakteryzują się bardzo wysoką ogniotrwałością zwykłą, stosunkowo wysoką ogniotrwałością pod obciążeniem oraz znaczną odpornością chemiczną na działanie stopionych metali i zasadowych żużli. Ich wadą jest duża wrażliwość na działanie nagłych zmian temperatury oraz gorącej pary wodnej. Z uwagi na swoje własności są one wykorzystywane do wykładania trzonów oraz ścian stalowniczych pieców martenowskich, do wymurówki mieszalników na surówkę oraz konwertorów w hutnictwie żelaza jak również różnych elementów w urządzeniach cieplnych stosowanych w przemyśle metali nieżelaznych. Skład mineralny tworzywa magnezytowego decyduje o jego jakości i zachowaniu się podczas pracy, gdyż wpływa on na takie cechy wyrobów, jak ogniotrwałość pod obciążeniem, zależną od rodzaju. Read more „TYPOWE PRZYKLADY NISZCZENIA WYROBÓW MAGNEZYTOWYCH”

Architektura 21szego wieku : Wystawa: „Jim Olson: Architecture for Art”

Glass Farmhouse Muzeum Sztuki na Washington State University organizuje.
Architecture for Art ., pierwszą kompleksową wystawę poświęconą karierze Jima Olsona, jednego z najbardziej znaczących architektów i założyciela znanej na arenie międzynarodowej firmy z Seattle, Architekci Olson Kundig.
Ekspozycja będzie służyć jako retrospekcja dla 45-letniej kariery Olsona, podkreślając jego spuściznę mieszkaniową, w tym jego własne domy – mieszkanie w centrum Seattle i jego kabinę na Puget Sound – oraz jego publiczne dzieło projektowe, które obejmuje Lightcatcher Museum w Bellingham, w Waszyngtonie, w katedrze św.
Marka i budynku Pike & Virginia w Seattle oraz w eksponacie Arki Noego w Centrum Kultury Skirball w Los Angeles.
Wraz z samymi projektami wystawa będzie eksplorować artystyczne, kulturowe, naturalne i osobiste wpływy, które sprawiły, że kariera architekta jest tak wysoko ceniona przez rówieśników i poszukiwana przez klientów. Read more „Architektura 21szego wieku : Wystawa: „Jim Olson: Architecture for Art””