Takie masy ochronne natapia sie po nagrzaniu przestrzeni roboczej pieca do temperatury pracy

Takie masy ochronne natapia się po nagrzaniu przestrzeni roboczej pieca do temperatury pracy. Ze względu na złożoność procesów fizykochemicznych, zachodzących w czasie pracy obmurza ogniotrwałego cieplnych urządzeń przemysłowych, określenie odporności materiałów ogniotrwałych na korozję nie jest łatwe. Stosowana od dawna klasyczna metoda jej określania polega na ogrzewaniu składników agresywnych (np. żużli) w odpowiednio przygotowanych z tworzywa ogniotrwałego zasobnikach do wysokich temperatur, przewyższających temperatury topnienia takich składników, utrzymywaniu w nich np. przez 4 godziny i oznaczaniu dla celów badawczych metodą graficzną przeciętnego stopnia przenikania stopu w tworzywie. Ponieważ opisana metoda ma raczej zakres ograniczony i daje wyniki w pewnym stopniu porównawcze, stosowane są ostatnio różne inne metody. I tak dla badania odporności materiałów ogniotrwałych na działanie płynnych szkieł wprowadzono tzw. metodę pogr żeniową. Polega ona na oznaczaniu procentowego ubytku objętości, ciężaru oraz grubości próbki o przybliżonych wymiarach 20 X 25 X 180 mm, wyciętej z wyrobu lub uformowanej z właściwej masy i przedtem wypalonej. Zanurza się ją w stopionym szkle i przetrzymuje w nim w temperaturze ok. 1500°C przez okres od 8 do 24 godzin. [hasła pokrewne: sanpol poznań, bims poznań, allegro zasłony ]

Powiązane tematy z artykułem: allegro zasłony bims poznań sanpol poznań