TYPOWE PRZYKLADY NISZCZENIA WYROBÓW MAGNEZYTOWYCH

TYPOWE PRZYKŁADY NISZCZENIA WYROBÓW MAGNEZYTOWYCH. Ogniotrwałe wyroby magnezytowe, znacznie droższe od krzemionkowych i glinokrzemianowych, charakteryzują się bardzo wysoką ogniotrwałością zwykłą, stosunkowo wysoką ogniotrwałością pod obciążeniem oraz znaczną odpornością chemiczną na działanie stopionych metali i zasadowych żużli. Ich wadą jest duża wrażliwość na działanie nagłych zmian temperatury oraz gorącej pary wodnej. Z uwagi na swoje własności są one wykorzystywane do wykładania trzonów oraz ścian stalowniczych pieców martenowskich, do wymurówki mieszalników na surówkę oraz konwertorów w hutnictwie żelaza jak również różnych elementów w urządzeniach cieplnych stosowanych w przemyśle metali nieżelaznych. Skład mineralny tworzywa magnezytowego decyduje o jego jakości i zachowaniu się podczas pracy, gdyż wpływa on na takie cechy wyrobów, jak ogniotrwałość pod obciążeniem, zależną od rodzaju. Ilości fazy ciekłej powstającej podczas ogrzewania, odporność na nagłe zmiany temperatury – korzystniejszą w przypadku obecności w materiale spinelu wybitnie zwiększającego elastyczność oraz wtórne zmiany objętości powodowane działaniem zarówno wysokiej temperatury pracy, jak czynnika czasu. Przestrzeń robocza pieca martenowskiego o kształcie przybliżonym do prostopadłościanu składa się z trzonu, tj. części dolnej, dwóch ścian bocznych, ściany przedniej – wsadowej i tylnej – zaopatrzonej w otwór spustowy, oraz sklepienia przykrywającego właściwą przestrzeń roboczą. Trzon komory jest narażony na działanie cieplne (temperatura dochodząca do 1600°C i więcej oraz nagłe zmiany temperatur), mechaniczne oraz chemiczne. [podobne: olx morąg mazury, olx morąg, unimax kielce ]

Powiązane tematy z artykułem: olx morąg olx piaseczno unimax kielce