Uklad cegiel przy zakonczeniu murów

Układ cegieł przy zakończeniu murów. Zakończenia murów zwane węglami wykonuje się według tych samych zasad z tą różnicą, że oprócz całych cegieł wymagają one użycia również dziewiątek i połówek. Obowiązują tutaj następujące zasady: a. Każda warstwa wozówkowa musi się zaczynać lub kończyć tylu dziewiątkami, ile główek mieści się w grubości danego muru. b. Przy układaniu warstwy główkowej należy kierować się następującymi zasadami. – nie wykonuje się żadnych specjalnych zakończeń – mur zakończa się dwiema parami dziewiątek ułożonych główkowo – mur zakończa się dwiema parami dziewiątek ułożonych główkowo przedzielonych jedną cegłą – mur zakończa się dwiema parami dziewiątek ułożonych główkowo i przedzielonych dwiema cegłami – mur zakończa się dwiema parami dziewiątek ułożonych główkowo i przedzielonych trzema cegłami itd. Z przytoczonych wyżej przykładów układu cegieł widzimy, że wykonanie muru w wiązaniu pospolitym jest stosunkowo proste i łatwe, należy tylko pamiętać o prawidłowym zakończaniu muru dziewiątkami w warstwach wozówkowych i główkowych, w myśl podanych zasad. 3. 2. 3. [patrz też: olx piaseczno, sprzeciw od wyroku nakazowego wykroczenia, żółtodzioby cda ]

Powiązane tematy z artykułem: olx piaseczno sprzeciw od wyroku nakazowego wykroczenia żółtodzioby cda