Uklad cegiel w filarach miedzyokiennych z wegarkami

Układ cegieł w filarach międzyokiennych z węgarkami. Ściana zewnętrzna budynku składa się najczęściej z szeregu filarów międzyokiennych. Filary te mają ościeża gładkie lub z tzw. węgarkiem czyli występem na 1/4 cegły, służącym do oparcia oboknia w wypadku zastosowania okna typu skrzynkowego lub zespolonego. Zasady wiązania filarów międzyokiennych bez węgarków są takie same jak przy układzie cegieł w ścianach, z uwzględnieniem podanych wyżej zakończeń muru. Filary z węgarkami wymagają przycinania cegły i zastosowania połówek i ćwiartek. W wypadku ościeży skośnych stosuje się przycinanie cegieł nadające im kształt trapezowy. Przy wiązaniu i zakończaniu muru w filarkach z wękarni obowiązują ogólne zasady. Wiązanie cegieł w obu warstwach: wozówkowej i główkowej filaru międzyokiennego grubości 2 cegieł z ościeżami prostymi i skośnymi. W warstwie wozówkowej węgarek tworzy się przez ułożenie zamiast 4 dziewiątek wozówkowo, jak w normalnym zakończeniu muru grubości 2 cegieł, tylko 3 dziewiątek i jednej normalnej cegły ułożonej wozówkowo. W warstwie główkowej węgarek tworzy ćwiartka dolepiona w licu muru do normalnego zakończenia warstwy główkowej. W filarze międzyokiennym ze skośnymi ościeżami układ cegieł w zakończeniu filaru jest taki sam, jednak cegły przylegająco do ościeży wymagają odpowiedniego przycięcia. 3. 2. 4. [patrz też: jabłoń ligol, żółtodzioby cda, sanpol poznań ]

Powiązane tematy z artykułem: jabłoń ligol sanpol poznań żółtodzioby cda