wartosci krytyczne

Na podstawie jednego ze wzorów – oeQp stosowanego do danego przypadku, obliczamy wartość (idealnego) naprężenia krytycznego w obszarze sprężystym, które oznaczymy jako akid (lub odpowiadającą mu wartość }kid) Wartość ta wyznaczy na krzywej eulerowskiej punkt . Linia pionowa, wykreślona z punktu , przetnie się z krzywą QrS w punkcie , którego rzędna przedstawia żądaną wartość ak. Analitycznie możemy tę wielkość obliczyć na podstawie znanych wartości współczynników wyboczeniowych w oraz Współczynników pewności n z zależności ak = nk. }», obliczonej ze wzoru. Podane w tym rozdziale wartości krytyczne odnoszą się do przekrojów, których kontur nie ulega zmianie wskutek zwichrzenia. Tę niezmienność należy zapewnić za pomocą odpowiednich przepon lub żeber. [patrz też: wiercenie studni głębinowych cena, mała architektura ogrodowa, jaka temperatura na piecu ]

Powiązane tematy z artykułem: jaka temperatura na piecu mała architektura ogrodowa wiercenie studni głębinowych cena