Widlorydle

Do przekopywania i spulchniania gleby używa się niekiedy zamiast rydlów szerokozębnych wideł (widłorydle ) posiadających nad rydlem tę wyższość, że wchodzą one łatwiej w glebę, silniej ją spulchniają i lepiej wyciągają z ziemi korzenie chwastów. Widłorydle używa się także do kopania ziemniaków i rozrzucania obornika. Do rozbijania i spulchniania twardych grudek gleby używane są widły. Iglice ich są wygięte pod kątem prostym w stosunku do styliska. Widły te nadają się także do rozciągania obornika z kup. Oprócz tych wideł szerokie rozpowszechnienie zyskały widły do siana, obornika i do robót przy silosowaniu ; mają one trzy okrągłe iglice rozstawione w jednej lub kilku płaszczyznach, Do przerzucania okopowych (ażeby uniknąć uszkodzeń) używa się wideł specjalnych, z gęstym rozstawieniem iglic zakończonych kulkami. Widły wykonuje się ze stali, po czym hartuje się je; iglice wideł hartowanych są sprężyste. Grabie. Grabie są używane do spulchniania gleby, do rozbijania grudek ziemi, do wyrównywania powierzchni grządek i do grabienia siana i słomy. Składają się one z listwy z zębami i styliska. Do robót ziemnych używa się grabi żelaznych, a do siana i słomy – drewnianych. Grabie – żelazne są wykonywane jednolicie lub z zębami wstawianymi. Listwę grabi drewnianych wykonuje się z drewna brzozowego, a zęby z dębowego lub jesionowego. Długość listwy u grabi żelaznych wynosi około 50 cm, a u drewnianych – 70 cm; długość styliska – 170 cm. Do grabienia siana nadają się grabie; długość ich listwy wynosi 120-170 cm . [podobne: żółtodzioby cda , sanpol poznań , wiązania cegieł ]

Powiązane tematy z artykułem: sanpol poznań wiązania cegieł żółtodzioby cda