Wlasnosci stref ksztaltki magnezytowej, pobranej po pierwszym okresie pracy pieca martenowskiego

Własności stref kształtki magnezytowej, pobranej po pierwszym okresie pracy pieca martenowskiego. Z przytoczonych w tej tablicy danych wynika, ze cegła magnezytowa podczas pracy w ścianie pieca ulega bardzo dużym zmianom chemicznym, wyrażającym się przede wszystkim stopniowym ubytkiem podstawowego jej składnika – MgO oraz odpowiednim wzrostem zawartości pozostałych najważniejszych składników, a więc Si02, tlenków żelaza i glinu i w związku z tym odpowiednim zmianom składu mineralnego. Charakterystyczne są natomiast maksymalne koncentracje niektórych składników w strefie przejściowej i jasnoszarej, co dotyczy np. tlenków glinu i wapnia. Wyroby ogniotrwałe używane do wykładania trzonu i ścian pieca martenowskiego powinny z uwagi na omówione szkodliwe działania odznaczać się nie tylko wysoką ogniotrwałością zwykłą i pod obciążeniem, znaczną odpornością na zmiany temperatur i wysoką wytrzymałością mechaniczną, ale przede wszystkim możliw ie małą porowatością, tym samym małą wrażliwością na działanie chemiczne płynnej stali, żużli, pyłów i par. [przypisy: teriva strop, jabłoń ligol, sanpol poznań ]

Powiązane tematy z artykułem: jabłoń ligol sanpol poznań teriva strop