WYBOCZENIE LUKOW


WYBOCZENIE ŁUKOW W łuku symetrycznym o niezmiennym przekroju najmniejsza wartość siły krytycznej przy wyboczeniu w płaszczyźnie łuku występuje: a) w łuku dwuprzegubowym oraz bezprzegubowym przy antymetrycznej postaci wyboczenia, b) w łuku trójprzegubowym płaskim (f < ~) przy symetrycznej postaci wyboczenia , w bardziej wyniosłym przy antymetrycznej postaci wyboczenia. Przy małej strzałce najbardziej niekorzystny ze względu na wyboczenie jest łuk trójprzegubowy, przy strzałce większej ( t> ~) łuk 110 dwu- i trójprzegubowy są sobie równoważne. Obliczenie łuku na wyboczenie przeprowadzić można wg przybliżonych wzorów, podanych w PN-621B-03200. Poniżej podano dokładniejsze wzory dla łuku parabolicznego o niezmiennym przekroju, obciążonego ciężarem równomiernie rozłożonym q prostopadle do cięciwy. [hasła pokrewne: filar inowrocław, farbex mława, bims poznań ]

Powiązane tematy z artykułem: bims poznań farbex mława filar inowrocław