WYBRANE ZAGADNIENIA WYTRZYMALOSCIOWE

Miarodajne są tylko te odcinki krzywych, które leżą pomiędzy punktami przecięcia z sąsiednimi krzywymi. Najmniejszą wartość k = 4,0 otrzymamy dla a = 00; jednakże już dla a ~ 1 można z wystarczającą dla praktyki dokładnością przyjąć kmin = 4,0 stąd Ok = 4,0 0e dla a ~ 1. WYBRANE ZAGADNIENIA WYTRZYMAŁOŚCIOWE Dla różnych przypadków obciążenia oraz warunków brzegowych płyt prostokątnych zestawiono wartości k: do określania naprężenia krytycznego Ok = k: 0e W płytach cienkich, wykonanych z materiału o wysokiej granicy plastyczności, naprężenia krytyczne leżą w obszarze sprężystym. Natomiast w płytach grubszych, o niskiej granicy plastyczności, naprężenia krytyczne znaleźć się mogą w obszarze plastycznym. [hasła pokrewne: bims poznań, regulamin rodzinnych ogrodów działkowych 2015, jaka temperatura na piecu ]

Powiązane tematy z artykułem: bims poznań jaka temperatura na piecu regulamin rodzinnych ogrodów działkowych 2015