WYBRZUSZENIE PLYT NIESTEZONYCH

WYBRZUSZENIE PŁYT NIESTĘŻONYCH Jako przykład ilustrujący metodę postępowania, opartą na rozwiązaniu równania różniczkowego powierzchni ugięcia, weźmy pod uwagę płytę prostokątną, swobodnie podpartą wzdłuż wszystkich czterech. krawędzi, obciążoną siłami Px równomiernie rozłożonymi wzdłuż krawędzi x = O <= br=>. . n = 1, 2, 3 . . . Wyraz 0e jest odpowiednikiem eulerowskiego naprężenia krytycznego dla prętów, W celu znalezienia najmniejszych wartości 0x = Ok przedstawiono, wartości k jako funkcje stosunku a = – dla m = 1, 2, 3, 4. Krzywa m = 1 oznacza możliwość wytworzenia się tylko jednej półfali wybrzuszenia w kierunku x, m = 2 – dwóch półfal (całej fali), m = 3 – trzech półfal itd. Dla wartości stosunku a = – odpowiadającego punktowi przecięcia krzywych m = 1 i m = 2 (a = y2), może się wytworzyć zarówno jedna, jak i dwie półfale. [patrz też: wiązania cegieł, żółtodzioby cda, wiązania cegieł w murze ]

Powiązane tematy z artykułem: wiązania cegieł wiązania cegieł w murze żółtodzioby cda