Wyroby magnezytowe sa korodowane przez plynna stal dopiero po jej utlenieniu na tlenki zelaza, które tworza z tlenkiem magnezowym magnezjoferryt

Wyroby magnezytowe są korodowane przez płynną stal dopiero po jej utlenieniu na tlenki żelaza, które tworzą z tlenkiem magnezowym magnezjoferryt. Ten -ostatni, podobnie jak FeO, wchodzi następnie w roztwór stały w peryklazie, co nie powoduje jeszcze nadtapiania wymurówki, gdyż powstające związki są wysoko ogniotrwałe. Dopiero po wyczerpaniu się w tworzywie ogniotrwałym nadmiaru MgO tlenki żelaza reagują z forsterytem i dają łatwo topliwe krzemiany. Forsteryt reaguje również intensywnie ze stopami krzemianowymi zawierającymi więcej CaO niż Si02. Spośród tlenków niszczących materiał ogniotrwały najagresywniejszy jest pięciotlenek fosforu P20S, który jednak występuje zwykle w niedużych ilościach. Utworzona z obecnych w magnezytowym tworzywie ogniotrwałym domieszek oraz ze składników wchłoniętych z przestrzeni roboczej pieca – faza ciekła przenika w głąb wyrobów i gromadzi się w strefie odpowiadającej jej temperaturze krzepnięcia, a więc w pewnej odległości od powierzchni pracującej . W takiej strefie – w miejscu styku warstwo różnym składzie i różnych własnościach – powstają silne naprężenia, potęgowane przez nagłe zmiany temperatur zachodzące w czasie pracy pieca. Powoduje to warstwowe odpadanie pracujących części tworzywa ogniotrwałego, znane jako charakterystyczne dla wyrobów magnezytowych łuszczenie się. Zjawisko to oraz nadtapianie powierzchni wyrobów są głównymi przyczynami niszczenia wyrobów. [więcej w: sanpol poznań, firany gotowe allegro, farbex mława ]

Powiązane tematy z artykułem: farbex mława firany gotowe allegro sanpol poznań