Wzgledy wytrzymalosciowe

Grubości murów, jak już wiemy z rozdziału II, zależą od wielkości obciążenia działającego na mur oraz od względów termicznych. Względy wytrzymałościowe ustalają pewne dopuszczalne obciążenia na mur zależnie od wytrzymałości (klasy) cegły i od marki zaprawy 1. Im większa jest przy tej samej marce (wytrzymałości) zaprawy wytrzymałość cegły, tym większe będzie dopuszczalne obciążenie działające na mur. Tak samo, jeżeli przy tej sa- mej wytrzymałości cegły podwyższymy markę zaprawy, to wytrzymałość muru na ściskanie wzrośnie. Normalnie w budownictwie miejskim dla budynków wysokości 5 -; – 6 kondygnacji daje, się na dolnych 2 lub 3 kondygnacjach ścianę zewnętrzną grubości 2 cegieł, na wyższych zaś 1,5 cegły. Grubość ścian, a zwłaszcza filarów międzyokiennych, jest jednak obliczana każdorazowo przez projektanta budynku i podawana w rysunkach roboczych. Ze względów technicznych grubość ściany zewnętrznej powinna wynosić we wschodniej i środkowej Polsce co najmniej 2 cegły pełne lub 1,5 cegły dziurawki – oraz 1,5 cegły pełnej w województwach południowych i zachodnich. 3. [hasła pokrewne: olx piaseczno, 1m3 ile to m2, wiązania cegieł ]

Powiązane tematy z artykułem: 1m3 ile to m2 olx piaseczno wiązania cegieł