Zakres stosowania asfaltowych emulsji kationowych i anionowych Emulsje asfaltowe, zaleznie od ich odmiany, stosowane sa w budownictwie drogowym do róznych robót


Zakres stosowania asfaltowych emulsji kationowych i anionowych Emulsje asfaltowe, zależnie od ich odmiany, stosowane są w budownictwie drogowym do różnych robót. Emulsje szybko rozpadowe stosuje się do: a) regeneracji nawierzchni bitumicznych, jeżeli lepiszcze (asfaltowe, smołowe lub mieszane) w warstwie ścieralnej tych nawierzchni uległo częściowemu lub całkowitemu zestarzeniu się a przez to częściowemu wykruszeniu uległa również zaprawa z tym lepiszczem, wiążąca wzajemnie ziarna kruszywa masy mineralno-bitumicznej w warstwie ścieralnej b) łączenia następujących po sobie warstw nawierzchni c) powierzchniowego utrwalania częściowo zużytych nawierzchni (jednokrotnego, dwukrotnego i wielokrotnego), przy czym utrwalane nawierzchnie mogą być różnego typu (makadamowe, bitumiczne, betonowe, brukowe i z różnych prefabrykatów betonowych, bitumicznych i ceramicznych) d) uszorstnienia nawierzchni wygładzonych przez ruch przy zastosowaniu jedno lub dwukrotn ego utrwalania powierzchniowego z użyciem grysów przeważnie o wymiarach 2×5, 5×8 i 8×12 mm. [przypisy: wiązania cegieł, bims poznań, jabłoń ligol ]

Powiązane tematy z artykułem: bims poznań jabłoń ligol wiązania cegieł