Zebra wiotkie.

Żebra wiotkie. Jeśli moment bezwładności żebra obędzie mniejszy niż wymagany, wówczas żebro wyboczy się wraz z płytą, usztywniając ją jednak częściowo, tak że wartość naprężenia krytycznego płyty znajdować się będzie pomiędzy wartościami dla płyty niestężonej i płyty z żebrami sztywnymi. Naprężenie krytyczne płyty ze stężeniami wiotkimi wynosi Ok = ka.
WYBRZUSZENIE ŚCIANEK KSZTAŁTOWNIKOW W przekrojach złożonych ze ścianek, których sztywności różnią się znacznie pomiędzy sobą (np. środnik i pasy blachownicy), następuje pod wpływem ściskania wybrzuszenie elementu o mniejszej sztywności. Do przekrojów takich można zastosować wzory podane dla wybrzuszenia płyt. Natomiast w cienkościennych kształtownikach tłoczonych, walcowanych lub wyginanych, a także w przekrojach złożonych ze ścianek, których sztywności są tego samego rzędu, stosowanie powyższych wzorów może prowadzić do błędnych wyników, gdyż rzeczywiste warunki brzegowe mogą znacznie odbiegać od przyjętych w obliczeniu. Wybrzuszeniu (utracie stateczności lokalnej) ulegają w tym przypadku w zasadzie wszystkie elementy płaskie. Znaczne powiększenie naprężenia krytycznego przekrojów zamkniętych uzyskuje się za pomocą żeber podłużnych, poprzedzielanych żebrami poprzecznymi. [patrz też: sanpol poznań, unimax kielce, allegro firany na metry ]

Powiązane tematy z artykułem: allegro firany na metry sanpol poznań unimax kielce